LeadLearners.Org™ Thanks to all our 1292730 visitors today, Friday, 15/Nov/2019

ทุนการศึกษาเลือกตำแหน่ง
Lead Learners LeadLearners.Org
หน้าแนะนำ: TIGP, Bioinformatics.Center, Our Facebook Page | สมัครสมาชิก

ชื่อของทุนการศึกษา / โปรแกรม

8 ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญปริญญาดุษฎีบัณฑิตฝ่ายในการบริหารความเสี่ยงและเหตุฉุกเฉินก ารจัดการแอปพลิเคชันที่เปิดอยู่



คำอธิบายที่สำคัญ
ที่ 2014/2015 รุ่นของความเสี่ยงและการบริหารจัดการฉุกเฉิน( Rem )หลักสูตรปริญญาเ อกของโปรแกรมในการทำความเข้าใจและการบริหารจัดการหรือ(บ๊วย)มีการจัดให้บริการด้วย ที่บ๊วย Graduate School of pavia iuss ที่จะได้รับการฝึกอบรมจบและผู้เชี่ยวชาญด้าน IT ในการประเมิน,การลดระดับความรุนแรงและการจัดการของ Extreme ก่อน


คุณสมบัติและเกณฑ์อื่น ๆ
ข้อกำหนดขั้นต่ำที่จะใช้สำหรับส่วนโปรแกรมที่มีระดับมหาวิทยาลัยที่ควรในด้านวิศวก รรมธรณีฟิสิกส์วิชาฟิสิกส์เศรษฐศาสตร์หรือที่คล้ายคลึงกัน รับประสบการณ์แบบมืออาช ีพในการจัดการหรือการลดระดับความรุนแรงการประเมินความเสี่ยงจะถูกเกณฑ์ประเมินผล การเข้าชมโปรแกรมที่จะขึ้นอยู่กับ quali ทางการศึกษา


โปรแกรมกำหนดเส้นตาย
*วันที่ 11 เมษายน .2014


ข้อมูลเพิ่มเติมและ URL ที่สำคัญ
http://www.umeschool.it/rem/applications/

แยกออกจาก ภาษี ในระดับ ภูมิภาค ขนาดเล็ก("สตูดิโอ allo diritto ")ไม่มีค่าธรรมเน ียมการเข้าร่วมโครงการมีคาดการณ์สำหรับโปรแกรมระดับปริญญาเอกที่บ๊วย นอกจากนี้ให้ ผู้สมัครรับเลือกตั้งยอมรับว่าบ๊วยโรงเรียนที่ได้รับรางวัลทุนการศึกษาระดับปริญญา เอกที่มีมูลค่าประมาณ 1 , 000 ยูโรสุทธิต่อเดือนโดยทั่วไป ช่วงระยะเวลาของทุนที่มี 36 วันจันทร์


© 2019 LeadLearners.Org ™
admin@LeadLearners.Org
+18133888836
Designed by: Emmanuel Salawu at Bioinformatics Center