LeadLearners.Org™ Thanks to all our 1286916 visitors today, Thursday, 14/Nov/2019

ทุนการศึกษาเลือกตำแหน่ง
Lead Learners LeadLearners.Org
หน้าแนะนำ: TIGP, Bioinformatics.Center, Our Facebook Page | สมัครสมาชิก

ชื่อของทุนการศึกษา / โปรแกรม

โปรแกรมปริญญาเอกสามปีในวิชาชีววิทยาเริ่มต้นในตุลาคม 2013คำอธิบายที่สำคัญ
เราขอเชิญชวนผู้สมัครที่มีแรงจูงใจสูง
นักศึกษาปริญญาเอกจะมีโอกาสที่จะทำปริญญาเอกภายในบรรยากาศ electrifying ความสำคัญกับการวิจัยการติดเชื้อและสาขาที่เกี่ยวข้อง (วิทยาภูมิคุ้มกันจุลชีววิทยาไวรัสวิทยา, ชีววิทยาของเซลล์ชีววิทยาเคมี, การแพทย์เคมีชีววิทยาโครงสร้างระบบภูมิคุ้มกันอณูชีววิทยา, นม พันธุศาสตร์ของจุลินทรีย์ระบาดวิทยาและยาเสพติด) เช่นเดียวกับการทำงานในสามปีนักศึกษาปริญญาเอกโครงการวิจัยสามารถเลือกการบรรยายและสัมมนาในห้องปฏิบัติการและหลักสูตรทักษะนุ่มประชุม, การประชุมและโรงเรียนภาคฤดูร้อน โปรแกรมได้รับการสนับสนุนอย่างดีจากเครือข่ายที่รุนแรงของนักศึกษาปริญญาเอกและผู้บังคับบัญชา นักศึกษาปริญญาเอกจะเสร็จสิ้นโปรแกรมเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพสูงในการแข่งขันสำหรับตลาดงาน โปรแกรมสามปีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับโปรแกรมกรุณาเยี่ยมชมที่เว็บไซต์ต่อไปนี้
www.hzigradschool.de

เราคาดว่า
- ปริญญาโท s (หรือเทียบเท่า)?
- ผู้สมัครที่มีความสนใจใช้งานในหนึ่งหรือหลายเขตข้อมูลการวิจัยที่ระบุข้างต้น
- เขียนและพูดภาษาอังกฤษและทักษะประสบการณ์ในห้องปฏิบัติการแล้ว

ตั้งแต่ Helmholtz บัณฑิตวิทยาลัยสนับสนุนสมดุลเพศผู้หญิงได้รับการสนับสนุนอย่างชัดเจนที่จะใช้ ด้วยคุณสมบัติที่เป็นมืออาชีพเท่ากันคนพิการอย่างรุนแรงจะได้รับการจัดลำดับความสำคัญ
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Helmholtz ศูนย์เพื่อการวิจัยโรคติดเชื้อที่สามารถพบได้ภายใต้
www.helmholtz-hzi.de
Helmholtz นานาชาติบัณฑิตวิทยาลัยได้รับการสนับสนุนโดยสมาคม Helmholtz ของศูนย์การวิจัยเยอรมัน


คุณสมบัติและเกณฑ์อื่น ๆ
เราคาดว่า
- ปริญญาโท s (หรือเทียบเท่า)?
- ผู้สมัครที่มีความสนใจใช้งานในหนึ่งหรือหลายเขตข้อมูลการวิจัยที่ระบุข้างต้น
- เขียนและพูดภาษาอังกฤษและทักษะประสบการณ์ในห้องปฏิบัติการแล้ว


โปรแกรมกำหนดเส้นตาย
* 15 มกราคม 2013


ข้อมูลเพิ่มเติมและ URL ที่สำคัญ
http://online-application.helmholtz-hzi.de

รายละเอียดการติดต่อสำหรับการใช้งาน:Helmholtz-Zentrum ฉ? r Infektionsforschung

HZI บัณฑิตวิทยาลัยนานาชาติเพื่อการวิจัยโรคติดเชื้อ

Inhoffenstra? อี 7

38,124 ค์
ผู้สมัครจะต้องกรอกแบบฟอร์มใบสมัครออนไลน์ภายใต้

http://online-application.helmholtz-hzi.de


© 2019 LeadLearners.Org ™
admin@LeadLearners.Org
+18133888836
Designed by: Emmanuel Salawu at Bioinformatics Center