LeadLearners.Org™ Thanks to all our 764468 visitors today, Sunday, 15/Dec/2019

Velg stipendiat
Lead Learners LeadLearners.Org
Anbefalte Sider: TIGP, Bioinformatics.Center, Our Facebook Page | Abonner

Navn på stipend / program

Tre års postdoc stilling i Computer Systems, Univ. TromsøViktig beskrivelse
Postdoktor i informatikk ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi, Institutt for informatikk

Søknadsfrist: 23.. November 2012

Søknader merkes: Ref. 2012/3776


Universitetet i Troms?, Fakultet for naturvitenskap og teknologi, har en Postdoktor stilling ledig. Stillingen er knyttet til Institutt for informatikk.


Posisjonen til Postdoktor er et åremål stilling for en periode på tre år. Det primære målet for avtalen er for stipendiaten å kvalifisere for arbeid i vitenskapelige toppstillinger. Ingen kan tilsettes i mer enn én åremålsperiode som postdoktor ved samme institusjon.Ytterligere informasjon om stillingen er tilgjengelig ved å kontakte

Avdelingsdirektør Tore Larsen, telefon +47 77 64 40 44, e-post: tore på cs.uit.no.

For administrative spørsmål, vennligst kontakt Department? S administrasjon,
telefon +47 77 64 40 36, e-post: administrasjon på cs.uit.no.Søknadsdokumenter (se nedenfor) skal sendes til:

Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Universitetet i Troms?

NO-9037 Troms?

NORGE

I tillegg må selve programmet sendes elektronisk på søknadsskjema som finnes på denne siden.Posisjonen? S tilknytning

Universitetet i Troms? (UiT) er den største forsknings-og utdanningsinstitusjonen i Nord-Norge med om lag 9000 studenter og 2500 ansatte. UiT er en av grunnleggerne av University of the Arctic, et internasjonalt nettverk av studie-og forskningsinstitusjoner i det sirkumpolare området. To hundre internasjonale avtaler sikre et aktivt akademisk utveksling av studenter og ansatte med partnerinstitusjoner over hele verden.The Department of Computer Science gir et sterkt internasjonalt forskningsmiljø med 12 fast ansatte fakultetet medlemmer, 8 professor II, 6 teknisk / administrativt ansatte og ca 20 doktorgradsstudenter fra forskjellige land. Målet med avdelingen er å fremme forskning og undervisning i informatikk som fag, for å demonstrere lederskap innenfor våre interesseområder, og å bidra til samfunnet gjennom vår utdanning, forskning og formidling. Mer informasjon er tilgjengelig på http://uit.no/informatikk .Posisjonen? S forskningsfelt / arbeidsfelt

Forskning ved Institutt for informatikk er opptatt primært med tekniske systemer aspekter av distribuerte og parallelle systemer og applikasjoner. Forskningen fokuserer på utvikling, anvendelse og eksperimentell testing av modeller, arkitekturer og mekanismer for distribuerte og parallelle applikasjoner. Skalering, ytelse, håndtering av store funksjonsrike datasett, heterogenitet, autonomi, og componentization er eksempler på spørsmål som blir tatt opp. Bruksområder inkluderer høy-ytelse databehandling, visualisering, genomikk, informasjonssøk og filtrering, og helsevesenet. Forskningsplattformer inkluderer klynger, nett, skjermvegger, mobile systemer, og skyen systemer. Forskere er organisert i fire frivillige forskningsgrupper, hver med én lederPostdoktoren vil ha en hovedveileder blant avdelingen? S vanlig heltid fakultet (Prof eller Assoc. Prof), og vil arbeide innenfor ett eller flere av avdelingen? S forskningsgrupper. Avhengig av detaljene i arbeidet, kan flere biveiledere oppnevnes internt eller eksternt til instituttet.Styrken av High Performance Distributed Systems (HPDS) gruppe er i grunnleggende forskning på distribuerte, parallelle og flerkjernesystemer, og i tverrfaglig forskning anvende systemet forskning for å beregne avhengige bruksområder, dvs. værvarsling og biovitenskap. Sentrale spørsmål studert inkluderer skalerbar samtidighet, effektive minne tilgang mekanismer, samtidige datastrukturer og algoritmer, program syntese, sammensetning av parallelle programmer, kjøre-time systemer og energieffektiv databehandling, systemstøtte for menneske-maskin grensesnitt, samarbeidssystemer og ressursdeling, og data management og behandling for data intensive bioinformatikk og genomikk applikasjoner. Konsern eksperimenter og publiserer på emner, inkludert å bruke mange-core grafikk-prosesseringsenheter for å øke ytelsen til beregninger og visualiseringer, prototype multi-user, touch-and-enhet fritt menneske-maskin interaksjon, store interaktive høyoppløselige visualiseringer, flislagt visnings vegger, distribuerte systemer, parallelle, mange-og flerkjernesystemer, interaktive værmeldinger, biovitenskap, interaktive distribuerte forestillinger, store data og samarbeidssystemer.Informasjons tilgang (IA)-gruppen fokuserer på cloud baserte informasjonssystemer tilgang til systemer og skalerbare plattformer for multimedia applikasjoner. Av spesiell interesse er grunnleggende strukturer og konsepter som støtter skalerbarhet, feiltoleranse, selvledelse, og sikkerhet i sky miljøer. Undersøkelser er gjort på hele software stack, fra operativsystemer, lette virtualiseringsteknologi, intra-sky kjøre-tider federating heterogene skyer, til analytisk kjøre-tider og nedbrytende applikasjoner. Søknad fokus inkluderer neste generasjons sports-teknologi, bedriftens sosiale nettverk, og personlig publisere / abonnere multimedia underholdningssystemer.Den medisinsk informatikk og telemedisin gruppe (MI & T) studerer tekniske informatikk problemstillinger innenfor bredere område av helseinformatikk, inkludert telefon-baserte mobile sosiale medier og sosiale dataspill for mennesker med kroniske sykdommer, elektronisk sykdomsovervåking, selvhjelpssystemer for mennesker med kroniske sykdommer, medisinske sensorsystemer, elektroniske pasientjournaler (EHRs), kontekstavhengig kommunikasjon i sykehus, videokonferanse-baserte telemedisinske systemer, og telemedisinske systemer i boliger. Alle prosjektene er gjort i samarbeid med, eller nært knyttet til, Troms? Telemedicine Laboratory og Norsk senter for samhandling og telemedisin www.telemed.no, Universitetssykehuset Nord-Norge, www.unn.no.The Open distribuerte systemer gruppe (ODS) studier adaptive semantiske infrastrukturer og systemer som kan konfigureres for å støtte gitte typer applikasjoner og tilpasse seg miljøet og kontekstendringer. Gruppen vekt på støtte for neste generasjons distribuerte applikasjoner, for eksempel på mobile plattformer, komposisjon-baserte webapplikasjoner, sanntids samarbeid og informasjonsutveksling. Spesifikke problemene omfatter ytelse, skalerbarhet, tilpasningsdyktighet, kontekst-bevissthet, konsistens, pålitelighet og anvendt sikkerhet.Følgende link gir en mer detaljert beskrivelse av hver forskningsgruppe:

http://en.uit.no/ansatte/organisasjon/forskning?p_dimension_id=88138&p_menu=28713


Valgbarhet og andre kriterier
Kvalifikasjonskrav

Den som tilsettes vil ha en publikasjon rekord som dokumenterer solid kunnskap i informatikk, og sterke forskningsmiljøer ferdigheter på tekniske aspekter ved eksperimentell informatikk. Vi ser etter kandidater som har vist økt vitenskapelig modenhet i deres utvalg av saker, bruk av metoder og dokumentasjon av resultater. Forskningsresultatene må være støttet av grundige eksperimenter og analyse. Søkere uten en sterk bakgrunn i eksperimentell informatikk forskning vil ikke bli vurdert for tilsetting.For tilsetting som Postdoktor, søkeren krever:
Norsk doktorgrad i aktuelt fagområde eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad godkjent som likeverdig med norsk doktorgrad.Ved søknad om postdoktorstilling skal søkeren sende inn et forslag til prosjekt for kvalifiseringsarbeidet. Forslaget skal også inneholde framdriftsplan. Det kreves at søkeren vil kunne gjennomføre prosjektet i løpet av tilsettingsperioden. Før utnevnelsen den som tilsettes og avdelingen må bli enige om en hovedveileder for prosjektet. Ekstra biveiledere vil bli avgjort først etter utnevnelsen.Det skal legges vekt på personlig egnethet.


Søknadsfrist
* 23 november 2012


Ytterligere informasjon, og viktig URL
http://uit.no/informatikk
http://en.uit.no/ansatte/organisasjon/forskning?p_dimension_id=88138&p_menu=28713

Arbeidsforhold

Arbeidstiden skal i hovedsak benyttes til forskning, forskningsrelatert virksomhet og forskningsadministrasjon. Stipendiaten forventes å delta profesjonelt i avdelingen med sporadiske råd av studenter; presentasjoner for lærere og studenter, laboratorieoppgaver etc., totalt opp til 20% av stillingen. Stillingen vil ikke inkludere regelmessige undervisningsoppgaver.Den som tilsettes må være villig til å engasjere han / hun selv i den pågående utviklingen av informatikk som fag, avdelingen, og for universitetet som helhet.Godtgjørelsen for denne posisjonen er i tråd med statens regulativ kode 1352.

Pliktig innskudd på 2% til norske Pensjonskasse vil bli trukket.Assessment

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Komiteen? Mandat er å foreta en vurdering av søkerne? kvalifikasjoner på grunnlag av det skriftlige materialet som presenteres av søkerne, og den detaljerte beskrivelsen utarbeidet for stillingen.De søkerne som vurderes å være best kvalifisert vil bli innkalt til intervju. Intervjuet skal blant annet ta sikte på å avklare? S personlig egnethet for stillingen. En prøveforelesning kan også bli holdt.Universitetet i Troms? ønsker å øke andelen kvinner i vitenskapelige stillinger. I det tilfelle at to eller flere søkere blir funnet tilnærmet likeverdig kvalifisert vil kvinnelige søkere bli prioritert.Søknad

Søknadsbrev og CV må sendes elektronisk via (Søk på jobben) på denne siden.I tillegg, ved søknadsfristen, fire (4) eksemplarer av følgende skal sendes via vanlig post:
Søknadsbrev
CV (fullstendig oversikt over utdanning, overvåket profesjonell opplæring og faglig arbeid)
Bekreftede kopier av vitnemål
Navn og e-postadresse til referanser
Skjema for dokumentasjon av pedagogiske kvalifikasjoner
Liste over arbeider og beskrivelse av disse (se nedenfor)Listen over arbeider skal inneholde følgende opplysninger:
forfatter (e), arbeidet? s tittel
for artikler: tidsskriftets navn og volum, den første og siste side av artikkelen, årstall?
for publikasjoner: utgiver, skriver, utgivelsesår, antall sider

Arbeidene, publiserte eller upubliserte, som søkeren ønsker det skal bli tatt hensyn til ved bedømmelsen må innleveres i tre (3) eksemplarer og være ordnet i tre (3) komplette sett.I tillegg skal søkeren gi en beskrivelse av hans / hennes vitenskapelige produksjon om hvilke jobber han / hun som er mest betydningsfulle og derfor bør ligge sentralt i vurderingen. En kort beskrivelse av de øvrige arbeider skal også være inkludert for å vise bredden i produksjonen. Beskrivelsene skal følge som vedlegg til søknaden.

Disse vedlegg og arbeider skal sendes innen søknadsfristens utløp direkte til:

Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Universitetet i Troms?

NO-9037 Troms?

NORGEDet vises forøvrig til utfyllende bestemmelser for tilsetting i postdoktor (Postdoktor), stipendiat (PhD) og Vitenskapelig assistent (Forsknings-assistent) ved Universitetet i Troms? og til forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger av postdoktor (postdoktor), stipendiat (PhD), Vitenskapelig assistent (vitenskapelig assistent) og spesialistkandidat (Resident).Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet, som for eksempel den fysiske tilstanden til arbeidssted, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid ol kan rettes til telefonreferansen i denne kunngjøringen.Universitetet i Troms? har HR legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn.Universitetet i Troms? er en IA (inkluderende arbeidsliv) bedrift, og vil derfor legge vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for tilsatte med redusert funksjonsevne.Personopplysninger som avgis i søknad og CV til stillinger behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven). I henhold til § 25 2. ledd offentlighetsloven, kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Men Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søkeren vil bli varslet i tilfelle av slik publisering.UNIVERSITETET I TROMS?

9037 Troms?

Norge


© 2019 LeadLearners.Org ™
admin@LeadLearners.Org
+18133888836
Designed by: Emmanuel Salawu at Bioinformatics Center