LeadLearners.Org™ Thanks to all our 1338599 visitors today, Saturday, 23/Nov/2019

Velg stipendiat
Lead Learners LeadLearners.Org
Anbefalte Sider: TIGP, Bioinformatics.Center, Our Facebook Page | Abonner

Navn på stipend / program

PhD stipendiat i ressursuttaket fra elektronisk avfall og design for End-of-LifeViktig beskrivelse
To nye forskerstillinger i innovative kildesortering og separasjon.

The Institute of Chemical Engineering, bioteknologi og miljøteknologi, Avdeling for ingeniørutdanning, Syddansk universitet søker høyt motiverte kandidater til to nye stillinger innenfor vår miljøteknikk og avfallshåndtering forskningsgruppen: En stipendiatstilling og en post doc stilling, både på nyskapende kildesortering og separasjon med et spesielt fokus på elektrisk og elektronisk avfall, EE-avfall.

Finn mer informasjon på linkene nedenfor.

Vennligst finn mer detaljert beskrivelse for PhD-fellesskap under.

Målet med doktorgradsprosjektet forskningen er å bidra til:

? forståelsen av avfallsstrømmene i end-of-life styringskjeden for elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall), herunder karakterisering av de viktigste teknologiene for separasjon, demontering, gjenkjenning, sortering og gjenvinning med sine resultater og krav til avfallsegenskaper.

? utvikling og testing av nye pre-behandlingsprosesser, herunder bruk av automatisk separasjon av WEEE-produkter og komponenter, lys shredding prosesser, senere gjenkjenning og sortering for gjenbruk eller gjenvinning, og ved å sikre kompatibilitet mellom individuelle behandlings stadier i kjeden.

? identifisering av årsaker til tap av materialer og energi i eksisterende systemer kombinert med utforskning av nye behandlingskonsepter og grunnlaget for utarbeidelse generelle og produktspesifikke retningslinjer for en helhetlig optimalisering av WEEE End-of-Life håndtering

? utformingen av prinsipper både for elektronikk generelt og for utvalgte spesifikke produkter, fastsatt av realisering av nye muligheter for demontering og separasjon kombinert med prinsippene for materialer kompatibilitet gjennom hele behandlingskjeden.

Stipendiaten vil arbeide i tverrfaglige forskningsfeltet for miljøteknologi, avfall & Resource Management, Product Design and Life Cycle Assessment. Tilsettingen er en del av Forskningsarbeidspakke 1 av INNOSORT programmet. Videre vil fellesskapet bli etablert innen forskerutdanningen? Energi og miljøeffektive teknologier? ved Fakultet for ingeniørvitenskap ved Syddansk Universitet og også innrullert i PhD forskerskole kalt 3R, Residual Resources Research, se lenke nedenfor. Til slutt vil stipendiat har mulighet til å jobbe tett sammen med avfallshåndteringen PhD-gruppen ved Institutt for prosessering og gjenvinning (IAR), RWTH Aachen universitetet, som denne gruppen er en underleverandør til Syddansk Universitet i INNOSORT program . Disse flere overbevisninger og nettverk av forskning vil sikre en høy grad av nasjonal og internasjonalt samarbeid med andre forskere på feltet.

Studenten skal arbeide ved Institutt for kjemisk prosessteknologi, bioteknologi og miljøteknologi ved Syddansk Universitet. Professor Henrik Wenzel vil være hovedveileder og biveiledere vil bli funnet blant partnerne i INNOSORT eller andre relaterte prosjekter. Nære samarbeidende bånd vil bli dannet med de andre INNOSORT partnere samt TOPWASTE partnere og 3R medlem gruppe. For ytterligere informasjon om stillingen og ansettelsesvilkår vennligst kontakt henrik.wenzel @ kbm.sdu.dk.


Valgbarhet og andre kriterier
PhD-fellesskap krever en M.Sc. grad i Environmental Engineering eller beslektede disipliner eller alternativt ferdigstillelse av det første året av M.Sc. studere med svært høye karakterer og / eller andre spesielle akademiske meritter.

Søkeren bør demonstrere forskningspotensialet som reflekteres av for eksempel karakterene innhentet og masteroppgaven. God kunnskap om avfallshåndtering teknologier og avfallshåndtering er ønskelig og noe kunnskap om Life Cycle Assessment og / eller Material Flow Analysis er en fordel.


Søknadsfrist
* 15 mars 2013


Ytterligere informasjon, og viktig URL
Job ID 124019. Ansettelse som stipendiat er i tre eller fire år? forventes å starte rundt 1 august 2013. Tidligere er mulig. Sysselsettingen stopper automatisk ved utløpet av perioden. Innehaveren av Fellowship er ikke lov til å ha annet lønnet arbeid i løpet av perioden.

Den som tilsettes vil bli ansatt i henhold til avtalen av 26. mars 2012 om lønnede PhD forskere mellom Finansdepartementet og AC (den danske sentralorganisasjon for akademikere).

Den som tilsettes vil bli immatrikulert ved dette universitetet i samsvar med fakultetet forskrifter og den danske minister Bestill på PhD-programmet ved universitetene (PhD Executive Order).

Vennligst send en kopi av søknaden, merket Jobb-ID 124019 og vedlegg, som skal inneholde følgende:

? Bekreftede kopier av eksamen papirer, Master - og Bachelor diplom
? Et brev om din spesiell interesse, motivasjon og kvalifikasjoner for det aktuelle prosjektet (maks to sider)
? Referanse bokstaver
? Detaljert CV, inkludert personlig kontaktinformasjon og publikasjonsliste (hvis noen)
? Søknadsskjema om annonseres PhD stipend 5 3

Ufullstendige søknader og søknader mottatt etter fristen vil verken bli vurdert eller evaluert.

Universitetet oppfordrer alle personer som er interessert i posisjon til å søke, uavhengig av alder, kjønn, religiøs tilhørighet eller etnisk bakgrunn.

Vennligst send din søknad og vedlegg, merket? Posisjon nr. 124019? til Sanne Lefevre, e-post: sle@tek.sdu.dk eller til:

Syddansk Universitet
Fakultet for ingeniør
Att:. Sanne Lefevre
Niels Bohrs Alle 1
DK-5230 Odense M, Danmark


© 2019 LeadLearners.Org ™
admin@LeadLearners.Org
+18133888836
Designed by: Emmanuel Salawu at Bioinformatics Center