LeadLearners.Org™ Thanks to all our 1264853 visitors today, Tuesday, 12/Nov/2019

Chwazi Pozisyon Bousdetid
Lead Learners LeadLearners.Org
Rekòmande Paj: TIGP, Bioinformatics.Center, Our Facebook Page | Abònman

Non moun ki bousdetid / pwogram

TIGP-Dirab Chimik Syans ak Teknoloji Pwogram (SCST)Deskripsyon ki enpòtan
Konsènan TIGP-Dirab Chimik Syans ak Teknoloji Pwogram (SCST)

Gen twa zòn rechèch prensipal nan entènasyonal la Ph.D. pwogram nan Syans Chimik Dirab ak Teknoloji (SCST), sètadi materyèl dirab, syans lavi dirab, ak katalis dirab & sentèz. Ph.D. elèv ki enterese nan sijè sa yo ankouraje pou yo aplike SCST: devlopman materyèl optoelectronic ak aplikasyon yo ki gen rapò ak enèji dirab; konstriksyon materyèl supramolekilè pou rekonesans, oto-asanble ak idantifikasyon espès chimik; nouvo devlopman dwòg ki gen rapò ak maladi imen; konpreyansyon nan mekanis maladi; etid la nan estrikti selil ak fonksyon; devlopman biosensors; vèt teknoloji nan sentèz òganik; enèji ki gen rapò ak catalyse; ak teknoloji pou siveyans anviwònman ak terapi. Akademi Sinica bay pwogram sa a an kolaborasyon avèk National Chiao Tung University. Elèv yo ka antreprann rechèch tèz yo ak fakilte ki gen randevou direktè lekòl yo swa nan Academia Sinica oswa nan National Chiao Tung University. Tankou tout lòt Ph.D. pwogram nan TIGP, yon nivo rezonab nan konpetans nan lang angle ki nesesè pou tout aplikan ki gen ladan elèv etranje (jiska 20 moun chak ane) ak elèv yo Taiwan (jiska 10 moun chak ane).

Fellowship ak Stipend
TIGP bay asistans sipòtè $ 34,000 NT (apeprè $ 1060) pou chak mwa pou tout elèv gradye pandan premye ane enskripsyon an. Sipò a pral pwolonje pou yon lòt dezan sou prèv pwogrè satisfezan nan direksyon degre nan. Nan ane kap vini yo, sipò finansye a ap bay konseye konseye elèv la. Kantite sipò a pral nan diskresyon konseye a.


Kalifikasyon ak lòt kritè
Kondisyon admisyon:
(1) Fòmèl bakaloreya ak gradye akademik dosye oswa relve nòt
(2) nòt diplòm gradye (GRE) nan egzamen Jeneral la
GRE se trè rekòmande. Sepandan, yon aplikan ki pa satisfè egzijans sa a ka soumèt kritè adisyonèl pou evalyasyon komite a. Tès GRE objè a se opsyonèl ak youn nan sijè sa yo: Chimi, Fizik, Matematik, oswa Biyoloji rekòmande seryezman.
GRE sibstiti: Si nan sikonstans espesyal, tès la pa pran, kèk prèv aplikan konpetans ka konsidere. Prèv sa a ta dwe plis pase lèt rekòmandasyon sèlman ak relve nòt, tankou dokiman tankou dosye prim, egzamen nòt nivo nasyonal oswa entènasyonal, piblikasyon syantifik, elatriye ap itil.
Komite admisyon an ap deside si prèv la fò ase pou sipòte aplikasyon an.
(3) konpetans nan lang angle
Aplikan ki gen premye oswa lang natifnatal pa Anglè yo oblije soumèt youn nan rapò egzamen konpetans nan Anglè yo (nòt ki endike yo rekòmande yo seryezman rekòmande):
Entènèt ki baze sou TOEFL: 79
Odinatè ki baze TOEFL: 213
Papye ki baze sou TOEFL: 550
IELTS: 5.5
GEPT: High Entèmedyè Nivo
Aplikan ki te konplete yon pwogram degre nan yon peyi ki pale angle, oswa ki gradye nan inivèsite kote angle se lang lan prensipal nan enstriksyon, petèt yo dwe egzante nan tès la nan konpetans nan lang angle ak yon sètifikasyon ofisyèl ki te pibliye pa Biwo nan Rejis.

(4) Twa lèt rekòmandasyon
Chak lèt kòmantè sou karaktè aplikan pèsonèl la, ak kalifikasyon pou etid endepandan, ki gen ladan kapasite entelektyèl, potansyèl rechèch, ak motivasyon syantifik. Youn nan lèt yo ta dwe

(5) Admisyon pou Elèv ki gen yon degre BS
Premyèman, elèv yo ta dwe gen senk ane oswa plis eksperyans nan travay ki gen rapò ak etid bakaloreya yo. Dezyèmman, nenpòt ki piblikasyon nan ki kontni ki konparab ak tèz la nan MS yo ta dwe enkli nan pake aplikasyon an. Sinon, yon rapò ekri sou siksè nan travay anvan yo (yo) se

(6) Deklarasyon objektif (plan pou etid gradye) nan lang angle
Espesyalman, nou ta renmen wè atik / kesyon yo te adrese.
a. Ki zòn / sijè ou vle etidye ak rechèch?
b. Poukisa ou vle etidye ak rechèch nan zòn sa a / sijè?
c. Kouman pwogram SCST ka ede ou pouswiv zòn / sijè rechèch sa a?


Dat limit aplikasyon
* 31 mas, 2017


Plis enfòmasyon, ak URL enpòtan
http://db1x.sinica.edu.tw/tigp/
http://tigp.sinica.edu.tw/
http://tigp-scst.chem.sinica.edu.tw/

Pwogram nan admèt elèv yo nan semès la tonbe sèlman.

Ou pi byen akeyi pou aplike sou-liy atravè pòtal sou entènèt aplikasyon nou an ( http://db1x.sinica.edu.tw/tigp/ ). Pa gen okenn frè aplikasyon ki nesesè.

Pou plis enfòmasyon konsènan Pwogram Syans Chimik Syans ak Teknoloji (SCST), tanpri vizite sit wèb pwogram lan nan: http://tigp-scst.chem.sinica.edu.tw/

Pou tcheke tout pwogram doktora entèdisiplinè yo ofri nan TIGP, tanpri vizite sit entènèt TIGP nan: http://tigp.sinica.edu.tw/

Ou ka jwenn enfòmasyon adisyonèl pou voye yon imèl bay tigp@gate.sinica.edu.tw


© 2019 LeadLearners.Org ™
admin@LeadLearners.Org
+18133888836
Designed by: Emmanuel Salawu at Bioinformatics Center