LeadLearners.Org™ Thanks to all our 1267343 visitors today, Tuesday, 12/Nov/2019

Chwazi Pozisyon Bousdetid
Lead Learners LeadLearners.Org
Rekòmande Paj: TIGP, Bioinformatics.Center, Our Facebook Page | Abònman

Non moun ki bousdetid / pwogram

TIGP-molekilè Medsin Pwogram (MM)Deskripsyon ki enpòtan
Konsènan TIGP-molekilè Medsin Pwogram (MM)

Doktè nan molekilè Medsin Pwogram nan administre ansanm pa Institute of Biomedical Syans, Akademi Sinica ak Lekòl Syans Lavi, National Yang Ming Inivèsite. Pwogram sa a ofri plis pase 100 manm fakilte ki espesyalize nan rechèch fondamantal ak devlopman teknolojik avanse. Pwogram medikaman molekilè a itilize kolaborasyon trè pre li yo nan mitan kominote rechèch la nan divès enstiti nan sinema sinica ak tou lyen fèmen li yo ak klinisyen nan sant medikal pi gwo nan tout Taywann. Pwogram nan fèt pou ofri fòmasyon espesifik ak opòtinite rechèch nan Ph.D. elèv ki enterese nan travay nan fwontyè syans byomedikal.

Fellowship ak Stipend
TIGP bay asistans sipòtè $ 34,000 NT (apeprè $ 1060) pou chak mwa pou tout elèv gradye pandan premye ane enskripsyon an. Sipò a pral pwolonje pou yon lòt dezan sou prèv pwogrè satisfezan nan direksyon degre nan. Nan ane kap vini yo, sipò finansye a ap bay konseye konseye elèv la. Kantite sipò a pral nan diskresyon konseye a.


Kalifikasyon ak lòt kritè
Kondisyon admisyon:
Endividi (swa elèv entènasyonal oswa elèv ki soti nan Taiwan) avèk yon BS oswa M.Sc. degre (oswa ekivalan) ki soti nan yon enstitisyon ki akredite yo kalifye pou aplike. Enfòmasyon yo bay nan dokiman sa yo pral itilize pou evalye kalifikasyon aplikan yo pou admisyon.
1. De kopi ofisyèl bakaloreya ak gradye (si li aplikab) dosye akademik oswa relve nòt. Yon mwayèn pwen mwayèn (GPA) 3.0 oswa pi wo sou yon echèl 4.0 pou tout etid bakaloreal oswa gradye pi pito.
2. TOEFL (oswa ekivalan): Tout aplikan ki gen premye lang pa Anglè dwe soumèt yon TOEFL (oswa bay prèv ki montre yo fèk fini de ane oswa plis etid nan yon peyi ki pale anglè. Tès Jeneral Angle Konpetans Jeneral (GEPT) ki administre pa Fòmasyon Lang ak Tès Sant lan. Yon nòt minimòm de 550 sou papye ki baze sou, 79 sou entènèt ki baze sou TOEFL tès yo mande pou admisyon nan pwogram nan.
3. Gradye Dosye Egzamen Diplòm (GRE): Tout aplikan yo trè rekòmande pou yo soumèt yon nòt jeneral egzamen GRE. Yon tès sijè avanse nan byochimik, selil ak biyoloji molekilè, chimi, oswa byoloji se trè rekòmande. Tès GRE ka anile nan sitiyasyon eksepsyonèl. Tanpri kontakte biwo pwogram MM la si ou pa kapab satisfè egzijans GRE sa a. Yon gwo nòt GRE pral siyifikativman amelyore chans pou admisyon nan pwogram nan.
4. Twa lèt rekòmandasyon pou fè kòmantè sou karaktè aplikan pèsonèl yo, ak kalifikasyon pou etid endepandan, tankou etik travay, kapasite entelektyèl, potansyèl rechèch, ak motivasyon syantifik.
5. Deklarasyon objektif ak plan pou etid gradye (an angle)
6. Lòt prèv nan reyalizasyon akademik
7. Pwosesis evalyasyon an gen ladan tou yon entèvyou. Kandida lokal yo pral mande pou yo vini nan Taipei pou entèvyou, ak elèv entènasyonal yo pral fè antrevi pa telefòn.


Dat limit aplikasyon
* 31 mas, 2017


Plis enfòmasyon, ak URL enpòtan
http://db1x.sinica.edu.tw/tigp/
http://tigp.sinica.edu.tw/
http://www.imb.sinica.edu.tw/mcb/

Pwogram nan admèt elèv yo nan semès la tonbe sèlman.

Ou pi byen akeyi pou aplike sou-liy atravè pòtal sou entènèt aplikasyon nou an ( http://db1x.sinica.edu.tw/tigp/ ). Pa gen okenn frè aplikasyon ki nesesè.

Pou plis enfòmasyon konsènan pwogram molekilè ak selil byoloji (MCB), tanpri vizite sit entènèt MCB nan: http://www.imb.sinica.edu.tw/mcb/

Pou tcheke tout pwogram doktora entèdisiplinè yo ofri nan TIGP, tanpri vizite sit entènèt TIGP nan: http://tigp.sinica.edu.tw/

Ou ka jwenn enfòmasyon adisyonèl pou voye yon imèl bay tigp@gate.sinica.edu.tw


© 2019 LeadLearners.Org ™
admin@LeadLearners.Org
+18133888836
Designed by: Emmanuel Salawu at Bioinformatics Center