LeadLearners.Org™ Thanks to all our 1306734 visitors today, Wednesday, 20/Nov/2019

Chwazi Pozisyon Bousdetid
Lead Learners LeadLearners.Org
Rekòmande Paj: TIGP, Bioinformatics.Center, Our Facebook Page | Abònman

Non moun ki bousdetid / pwogram

TIGP-molekilè Syans ak Teknoloji Pwogram (MST)Deskripsyon ki enpòtan
Konsènan TIGP-molekilè Syans ak Teknoloji Pwogram (MST)

Objektif pwogram sa a se apwofondi pisin chèchè ki disponib nan jaden miltidisiplinè kontanporen enpòtan nan devlopman ekonomik ak sosyal nan lavni nan Taiwan. Pwogram lan te ogmante tou de inovasyon ak estanda rechèch akademik nan tout domèn ki gen rapò.

Pwogram MST la ankouraje kapasite rechèch elèv endepandan yo pa fè pwomosyon ladrès pou rezoud pwoblèm ak endividyèl endepandan konfyans nan bati pwòp tèt ou. Nan pwogram sa a, manm fakilte yo pran tou konsèy elèv premye ane yo jiskaske yo fòmèlman antre nan yon gwoup rechèch epi antreprann etid tèz yo. Elèv yo ta dwe kòmanse pwogram tès yo nan de premye semès yo apre admisyon nan pwogram gradye a. Elèv yo mande pou yo konplete yon seri kou voulu anvan yo anbake sou rechèch yo. Yon sistèm ansèyman ekip fòme nwayo pwogram MST la, kote manm fakilte anseye dapre zòn ekspètiz yo. Elèv yo dwe antreprann kou obligatwa ak kou ochwa. Tout kou yo delivre nan lang angle.

Fellowship ak Stipend
TIGP bay asistans sipòtè $ 34,000 NT (apeprè $ 1060) pou chak mwa pou tout elèv gradye pandan premye ane enskripsyon an. Sipò a pral pwolonje pou yon lòt dezan sou prèv pwogrè satisfezan nan direksyon degre nan. Nan ane kap vini yo, sipò finansye a ap bay konseye konseye elèv la. Kantite sipò a pral nan diskresyon konseye a.


Kalifikasyon ak lòt kritè
Kondisyon admisyon:
TIGP ofri admisyon pou semès la tonbe sèlman. Egzijans admisyon Detay ak materyèl aplikasyon yo disponib sou sit entènèt la nan TIGP ( http://tigp.sinica.edu.tw/ ). Dat limit aplikasyon pou pwogram MST la se 31 mas chak ane.

Swa elèv entènasyonal oswa elèv domestik ki soti nan Taiwan ak yon BS ak / oswa yon degre MS soti nan yon enstitisyon ki akredite yo pral konsidere pou admisyon nan NTHU ak NCU. Pou pwogram nan NTU MST, yon aplikan dwe yon diplòm MS gradye nan yon enstitisyon ki akredite. Kalifikasyon aplikan yo pou admisyon yo pral baze sitou, men se pa sèlman, sou dokiman ki sètifye / notarye ke aplikan an bay:

(1) bakaloreya ak gradye (si li aplikab) dosye akademik oswa relve nòt.
(2) nòt diplòm gradye (GRE): Tès sijè se ochwa (men trè rekòmande).
(3) Angle Konpetans: Aplikan ki gen premye lang oswa lang natifnatal pa Anglè yo oblije soumèt youn nan rapò egzamen konpetans nan Anglè yo (nòt yo rekòmande yo rekòmande seryezman):
(i) TOEFL: nòt 550 sou papye ki baze sou (oswa 213 sou òdinatè ki baze sou oswa 79 sou TOEFL New TOEFL ki baze sou Entènèt la (TOEFL-iBT)) oswa pi wo (Enstitisyon KÒD & NON yo: 7142 Akademi Sinica);
(ii) GEPT: aplikan nan Taiwan ka pran Tès Jeneral Angle Konpetans (GEPT) ki administre pa Fòmasyon Lang ak Tès Sant. Aplikan yo oblije soumèt sètifika nivo segondè-entèmedyè yo lè yo aplike pou admisyon;
(iii) IELTS (Sistèm Egzamen Entènasyonal Lang Angle): nòt 5.5 oswa pi wo obligatwa.
Aplikan ki te konplete yon pwogram degre nan yon peyi ki pale angle, oswa ki gradye nan inivèsite kote angle se lang lan prensipal nan enstriksyon, petèt yo dwe egzante nan tès la nan konpetans nan lang angle ak yon sètifikasyon ofisyèl ki te pibliye pa Biwo nan Rejis.
(4) Twa lèt rekòmandasyon pou fè kòmantè sou karaktè aplikan pèsonèl yo, ak kalifikasyon pou etid endepandan, tankou kapasite entelektyèl, potansyèl rechèch, ak motivasyon syantifik.
(5) Yon deklarasyon sou objektif oswa plan pou etid gradye.

Materyèl aplikasyon ki endike anwo yo pap retounen aplikan yo nan okenn sikonstans. Materyèl aplikasyon konplè yo dwe rive TIGP anvan 31 mas chak ane.


Dat limit aplikasyon
* 31 mas, 2017


Plis enfòmasyon, ak URL enpòtan
http://db1x.sinica.edu.tw/tigp/
http://tigp.iams.sinica.edu.tw/
http://tigp.sinica.edu.tw/

Pwogram nan admèt elèv yo nan semès la tonbe sèlman.

Ou pi byen akeyi pou aplike sou-liy atravè pòtal sou entènèt aplikasyon nou an ( http://db1x.sinica.edu.tw/tigp/ ). Pa gen okenn frè aplikasyon ki nesesè.

Pou plis enfòmasyon konsènan Molekilè Syans ak Teknoloji Pwogram (MST), tanpri vizite sit entènèt MST nan: http://tigp.iams.sinica.edu.tw/

Pou tcheke tout pwogram doktora entèdisiplinè yo ofri nan TIGP, tanpri vizite sit entènèt TIGP nan: http://tigp.sinica.edu.tw/

Ou ka jwenn enfòmasyon adisyonèl pou voye yon imèl bay tigp@gate.sinica.edu.tw


© 2019 LeadLearners.Org ™
admin@LeadLearners.Org
+18133888836
Designed by: Emmanuel Salawu at Bioinformatics Center