LeadLearners.Org™ Thanks to all our 736714 visitors today, Monday, 09/Dec/2019

Επιλέξτε Υποτροφία Θέση
Lead Learners LeadLearners.Org
Συνιστάται Σελίδες: TIGP, Bioinformatics.Center, Our Facebook Page | Εγγραφή

Όνομα υποτροφία / προγράμματος

Δύο θέσεις υποψήφιος διδάκτορας στο Πανεπιστήμιο του AlcalaΣημαντική περιγραφή
Αφορά δύο πλήρους απασχόλησης (τουλάχιστον 3 ετών) διδακτορική έρευνα θέσεις στον τομέα του Σημασιολογικού Data Υποδομών, στο Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Alcala (UAH, http://www.uah.es ). Οι υποψήφιοι διδάκτορες θα πρέπει να συμμετέχουν σε ερευνητικά έργα του 7ου ΠΠ "" agINFRA: Μια υποδομή των δεδομένων για τη στήριξη της γεωργικής επιστημονικές κοινότητες "" ( http://aginfra.eu ) και "" SemaGrow: εντατικές τεχνικές για να ωθήσει την απόδοση σε πραγματικό χρόνο της Παγκόσμια Γεωργικών Data Υποδομές "" ( http://www.semagrow.eu ) που μελετούν επεκτάσιμη, αποδοτική και ισχυρή υπηρεσίες δεδομένων πάνω από ετερογενή αποθετήρια δεδομένων σε μεγάλη κλίμακα και συλλογές.

Οι δύο θέσεις που προσφέρονται ως μέρος της συνεργασίας μεταξύ των Μηχανικών Πληροφοριών (IE) ερευνητική μονάδα ( http://www.ieru.org ) του Πανεπιστημίου του Αλκαλά και Agro-Know Technologies (http://wiki.agroknow.gr ), στο πλαίσιο της κοινής προσπάθειας τους να συμβάλουν στις σημασιολογική διαλειτουργικότητα και την ανάλυση των δεδομένων στρώματα των έργων αυτών. Agro-Know είναι ένα μικρό, αλλά γρήγορα αναπτυσσόμενη επιχείρηση έρευνας που έχει ως στόχο να αναπτύξει ουσιαστικές και καινοτόμες υπηρεσίες γύρω από υψηλής ποιότητας γεωργικών πισίνες δεδομένων. Οι δύο ομάδες συνεργάζονται στενά τα τελευταία χρόνια, προσφέροντας την ευκαιρία στους διδακτορικούς φοιτητές να εργαστούν για την έρευνα λύσεις που ισχύουν για τα προβλήματα της πραγματικής ζωής.

ΕΡΕΥΝΑ ΠΛΑΙΣΙΟ
Στις agINFRA και SemaGrow έργα, τα περισσότερα από 15 οργανώσεις από την Ευρώπη και τον κόσμο (συμπεριλαμβανομένων κύρους ιδρύματα όπως ο Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών) που εργάζονται μαζί για να προσφέρουν καλύτερη πρόσβαση σε πληροφορίες για τα γεωργικά τους ερευνητές και τους επαγγελματίες, τη χρήση πολλών ΤΠΕ τεχνικές όπως η έξυπνη διαχείριση πληροφοριών, το σημασιολογικό εμπλουτισμό και την ένταξη, καθώς και την ανάλυση κοινωνικών δεδομένων. Οι επιτυχόντες θα εργαστούν για τα καθήκοντα που σχετίζονται με την σημασιολογική υποδομές και την επιστήμη των δεδομένων, με σκοπό την επίλυση των προβλημάτων της έρευνας που σχετίζονται με την ανάπτυξη υπηρεσιών που βασίζονται σε δεδομένα για τη γεωργία.

Αναμένεται ότι οι υποψήφιοι διδάκτορες θα διεξάγει εφαρμοσμένη ερευνητική εργασία που θα ξεκινήσει από τη δημιουργία ενός θεωρητικού πλαισίου, να συνεχίσει με την εφαρμογή ενός πρωτότυπου λογισμικού και τον πειραματισμό με πραγματικά δεδομένα, και να συνάψει με την επικύρωση της προτεινόμενης λύσης μέσω μιας πραγματική ζωή μελέτης χρήστη.

ΠΡΟΦΙΛ
Τα υψηλά κίνητρα προσφεύγουσες προσπάθησαν να καλύψουν τις δύο θέσεις που περιγράφονται παρακάτω. Σε γενικές γραμμές, οι επιτυχόντες σε γενικές γραμμές αναμένεται να έχουν:
- Καλή ανάλυσης και λογισμικού ανάπτυξης δεξιοτήτων,
- Καλή γνώση του προφορικού και γραπτού λόγου στα αγγλικά,
- Καλές δεξιότητες επικοινωνίας και την προθυμία να συνεργαστεί με άλλους ερευνητές και προγραμματιστές που έχουν διαφορετικό υπόβαθρο
- Κάποια εμπειρία με το γράψιμο ερευνητικές εργασίες και τεχνικές εκθέσεις

Επιπλέον, για κάθε θέση είναι επιθυμητή κάποια ειδικά προσόντα.

(Α) θέση διδακτορικό σε θέματα σχετικά με το Σημασιολογικό Υποδομές

Ο υποψήφιος πρέπει να έχει πτυχίο στην Επιστήμη των Υπολογιστών, Μηχανικών Υπολογιστών ή σχετικούς κλάδους, ένα μεταπτυχιακό στην επιστήμη των υπολογιστών ή Πληροφοριακών Συστημάτων, καθώς και τα ακόλουθα προσόντα:
- 1-3 χρόνια εμπειρία έρευνας και ανάπτυξης στον τομέα της βιομηχανίας ή τον ακαδημαϊκό χώρο (π.χ. MSc, PhD, Ε & Α Μηχανικός)
- Πολύ καλή γνώση και εμπειρία σε object-oriented προγραμματισμό και Web τεχνολογιών (όπως η Java, Javascript, SQL, XML, UML, J2EE, PHP, Ajax)
- Καλή γνώση και εμπειρία σε συστήματα διαχείρισης βάσεων δεδομένων (όπως MySQL, PostgreSQL, Oracle)
- Η εμπειρία και το ενδιαφέρον σε τεχνολογίες σημασιολογικού ιστού όπως RDF και OWL είναι επιθυμητή (αλλά όχι υποχρεωτικά)

(Β) Διδακτορικό θέση σε θέματα που σχετίζονται με την επιστήμη Δεδομένων

Ο υποψήφιος πρέπει να έχει πτυχίο στην Επιστήμη Υπολογιστών, Μαθηματικά, ή άλλων σχετικών κλάδων, ένα μεταπτυχιακό σε παρόμοια θέματα, καθώς και τα ακόλουθα προσόντα:
- 1-3 χρόνια εμπειρία έρευνας και ανάπτυξης στον τομέα της βιομηχανίας ή τον ακαδημαϊκό χώρο (π.χ. MSc, PhD, Ε & Α Μηχανικός)
- Καλή γνώση των μεθόδων ανάλυσης δεδομένων και αλγόριθμοι
- Η εμπειρία από τη συνεργασία με στατιστική ανάλυση σε μεγάλα σύνολα δεδομένων
- Καλή γνώση (και περισσότερο από δύο χρόνια) του προγραμματισμού Java
- Η εμπειρία και το ενδιαφέρον για τις τεχνολογίες μεγάλων δεδομένων, όπως Hadoop, MapReduce και NoSQL είναι επιθυμητή (αλλά όχι υποχρεωτικά)

ΟΡΟΙ
Οι θέσεις PhD μοιράζεται μεταξύ των δύο ομάδων και οι υποψήφιοι θα φιλοξενηθούν είτε σε Alcala (Ισπανία) Αθήνα (Ελλάδα). Το έργο έρευνας και ανάπτυξης που θα πραγματοποιηθούν θα πρέπει να συνδεθεί με τις agINFRA και SemaGrow έργων, ανάλογα με τα προσόντα και τα συμφέροντα των υποψηφίων. Αυτές είναι οι θέσεις πλήρους απασχόλησης για 3 χρόνια τουλάχιστον, με ένα ικανοποιητικό σύστημα πληρωμών που θα καλύψει τις διαβίωσης και τα δίδακτρα των υποψηφίων, καθώς και τα έξοδα που αφορούν την έρευνα τους (συμμετοχή σε σχετικά συνέδρια κ.λπ.).

Οι υποψήφιοι θα κληθούν να προετοιμάσει μια ερευνητική πρόταση και να ολοκληρώσει μια αποστολή έρευνας και ανάπτυξης κατά τη διάρκεια των πρώτων 6 μηνών. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση αυτής της φάσης, οι θέσεις τους θα πρέπει να επεκταθεί έως και 3 πλήρως κεφαλαιοποιητικό χρόνια. Οι υποψήφιοι διδάκτορες θα πρέπει να εργάζονται ως επί το πλείστον στις εγκαταστάσεις της ομάδας που θα συνεργάζεται άμεσα με, είτε σε Alcala ή στην Αθήνα. Θα πρέπει να αναμένεται επίσης να κάνει τουλάχιστον μία ερευνητική επίσκεψη μικρής διάρκειας (συνήθως μεταξύ 1-3 μηνών) προς την άλλη ομάδα.

Οι κανονισμοί και οι διαδικασίες PhD που ισχύουν είναι αυτοί του Πανεπιστημίου του Αλκαλά και οι υποψήφιοι αναμένεται να προετοιμάσει και να υπερασπιστεί ένα διδακτορικής διατριβής μέσα σε αυτά τα τρία χρόνια.

ΑΙΤΗΣΗ
Εφαρμογές, όπως βιογραφικό, συνδέσμους σε σχετικές εργασίες ή δημοσιεύσεις, μια επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος, καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας των 2 αναφορές για τη σύσταση, θα πρέπει να αποστέλλονται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σε msicilia@uah.es και info@agroknow.gr.


Επιλεξιμότητα και άλλα κριτήριαΠροθεσμία υποβολής αιτήσεων
* Την 1η Μαρτίου 2013


Πρόσθετες πληροφορίες, και σημαντικές URL
http://www.semagrow.eu
http://aginfra.eu
http://www.uah.es
http://wiki.agroknow.gr),
http://www.ieru.org

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις θέσεις, παρακαλούμε στείλτε τις ερωτήσεις, στις ίδιες διευθύνσεις e-mail.

Η διαδικασία εξέτασης θα αρχίσει αμέσως και θα συνεχιστεί μέχρι πλήρωσης της θέσης.


© 2019 LeadLearners.Org ™
admin@LeadLearners.Org
+18133888836
Designed by: Emmanuel Salawu at Bioinformatics Center