LeadLearners.Org™ Thanks to all our 990228 visitors today, Sunday, 25/Aug/2019

Dewiswch Swydd Ysgoloriaeth
Lead Learners LeadLearners.Org
Tudalennau a Argymhellir: TIGP, Bioinformatics.Center, Our Facebook Page | Tanysgrifio

Enw'r ysgoloriaeth / rhaglen

TIGP-Moleciwlaidd Gwyddoniaeth a Thechnoleg Rhaglen (MST)Disgrifiad pwysig
Amdanom TIGP-Moleciwlaidd Gwyddoniaeth a Thechnoleg Rhaglen (MST)

Diben y rhaglen hon yw i ddyfnhau y gronfa o ymchwilwyr sydd ar gael mewn meysydd amlddisgyblaethol cyfoes pwysig i ddatblygiad economaidd a chymdeithasol yn y dyfodol o Taiwan. Mae'r rhaglen wedi gwella arloesi a safonau ymchwil academaidd ym mhob maes cysylltiedig.

Mae'r rhaglen yn annog myfyrwyr MST? galluoedd ymchwil annibynnol drwy hybu sgiliau datrys problemau a hunan-hyder unigol drwy adeiladu hunan-ddibyniaeth. Yn y rhaglen hon, mae aelodau gyfadran yn cymryd eu tro mentora myfyrwyr y flwyddyn gyntaf nes eu bod yn ymuno â grŵp ymchwil yn ffurfiol ac yn ymgymryd â'u hastudiaeth traethawd ymchwil. Dylai myfyrwyr ddechrau eu rhaglenni traethodau ymchwil o fewn y ddau semester cyntaf ar ôl eu derbyn i mewn i'r rhaglen i raddedigion. Gofynnir i fyfyrwyr gwblhau cyfres o gyrsiau angenrheidiol cyn cychwyn ar eu hymchwil. Mae system tîm addysgu yn ffurfio craidd y rhaglen MST, lle aelodau gyfadran yn dysgu yn ôl eu meysydd arbenigedd. Disgwylir i fyfyrwyr i ymgymryd â chyrsiau gofynnol a dewisol. Mae'r holl gyrsiau yn cael eu cyflwyno yn y Saesneg.

Cymrodoriaeth a Cyflog

TIGP yn darparu cefnogaeth gymdeithas NT $ 34,000 (tua dros US $ 1000) y mis ar gyfer pob myfyriwr graddedig yn ystod y flwyddyn gyntaf eu cofrestru. Bydd y gefnogaeth yn cael ei ymestyn am ddwy flynedd arall ar dystiolaeth o gynnydd boddhaol tuag at y radd. Yn y blynyddoedd dilynol, bydd y cymorth ariannol yn cael ei ddarparu gan? S ymgynghorydd thesis y myfyriwr. Bydd swm y cymorth fod yn ôl disgresiwn yr ymgynghorydd.


Cymhwyster a meini prawf eraill
Naill ai fyfyrwyr rhyngwladol neu fyfyrwyr yn y cartref o fewn Taiwan gyda BS a / neu M.S. Bydd gradd o sefydliad achrededig eu hystyried ar gyfer eu derbyn. ? Bydd y cymhwyster yr ymgeisydd ar gyfer derbyn fod yn seiliedig yn bennaf, ond nid yn gyfan gwbl, ar y dogfennau ardystiedig / notarized canlynol a ddarperir gan yr ymgeisydd:

1. neu Radd Meistr Baglor Gradd a /
2. Prawf Medrusrwydd Saesneg Sgôr: TOEFL, IELTS neu GEPT (ar gyfer ymgeiswyr lleol) sgorau
3. GRE Sgôr (dewisol)
4. Trawsgrifiadau
5. Mae tri Llythyrau Argymhelliad
6. Datganiad o Ddiben
7. Dogfennau Ategol (ex. Cyhoeddiadau, papurau gwreiddiol)


Dyddiad cau ceisiadau
* Mawrth 31, 2016


Gwybodaeth ychwanegol, a URL pwysig
http://db1x.sinica.edu.tw/tigp/
http://tigp.iams.sinica.edu.tw/
http://tigp.sinica.edu.tw/

Mae'r Rhaglen yn derbyn myfyrwyr i'r semester disgyn yn unig.

Rydych yn fwyaf croesawu i wneud cais ar-lein trwy ein cais ar-lein porth http://db1x.sinica.edu.tw/tigp/ . Nid oes angen ffi ymgeisio.

Am fwy o wybodaeth ynglŷn â Gwyddoniaeth Moleciwlaidd a Thechnoleg Rhaglen (MST), ewch i wefan MST yn: http://tigp.iams.sinica.edu.tw/

I edrych ar yr holl raglenni PhD rhyngddisgyblaethol a gynigir mewn TIGP, ewch i wefan TIGP yn: http://tigp.sinica.edu.tw/


© 2019 LeadLearners.Org ™
admin@LeadLearners.Org
+18133888836
Designed by: Emmanuel Salawu at Bioinformatics Center